Termeni și condiții

Prevederi generale

Bine ați venit pe website-ul societății Deutsche Telekom Services Europe România S.R.L. (denumită în continuare „Deutsche Telekom”).

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.dtse.ro (denumiți în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa website-ul www.dtse.ro (denumit în continuare “Website-ul”) ori poate utiliza, în orice mod și în orice măsură, serviciile oferite prin intermediul Website-ului.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, atrage obligația utilizatorului de a înceta, de îndată, accesarea Website-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Website-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.

Drepturile asupra conținutului Website-ului

Drepturile de proprietate (intelectuală) asupra tuturor elementelor afișate pe Website, inclusiv dar fără a se limita la elemente de grafică, conținutul în format text, imagine, video și orice alt material, aparțin Deutsche Telekom sau sunt deținute pe baza de licență de către Deutsche Telekom.

Conținutul Website-ului, indiferent de zona în care se află pe Website și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, cu excepția situației în care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare a conținutului Website-ului de către terțe persoane în orice alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Deutsche Telekom.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Website sau a oricărei părți a acestuia, efectuată în alte scopuri decât cel personal.

Limitarea răspunderii

Ne străduim să păstrăm acest Website exact, actualizat și disponibil în orice moment. Pentru a face acest lucru, anumite secțiuni ale Website-ului nostru ar putea să nu fie disponibile pe perioada efecturarii schimbărilor și ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul sau de a modifică orice secțiune a Website-ului nostru, în orice moment.

Deutsche Telekom nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la întreg conținutul și/sau serviciile oferite. Deutsche Telekom va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și/sau disponibilitatea Website-ului și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Deutsche Telekom nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă din utilizarea oricărei părți, secvențe, pagini de pe Website, a serviciilor sau din imposibilitatea utilizării acestora, indiferent de cauza, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Website-ului. În mod expres, utilizatorii Website-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Deutsche Telekom pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Website-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că informațiile cuprinse în acest Website sunt oferite „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că serviciile puse la dispoziție pe Website sunt oferite „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile” și le folosesc pe riscul lor.

Legătura cu alte website-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte website-uri de internet, inclusiv website-uri care afișează bannere publicitare și care nu se află sub controlul sau îndrumarea Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul Website-ului, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste website-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate, în orice mod sau în orice măsură, de către Deutsche Telekom. Includerea unei legături sau trimiteri către alte website-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Deutsche Telekom. În momentul în care utilizatorii accesează aceste website-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste website-uri este supusă condițiilor stabilite de aceste website-uri.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale Deutsche Telekom, prevăzute de acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competență aflată în rază teritorială a Municipiului București.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Deutsche Telekom are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a Website-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea Website-ului și / sau utilizarea în orice mod a serviciilor.